Stichting DOE-Plein Daol'n

Aanleidingen ...

 • wateroverlast
 • veroudering plein
 • wegsanering speelterreinen in Dalen
 • stoppen subsidie busvervoer (gym)
 • krimp (roezemoes en daarbij behorend schoolplein niet meer te gebruiken)
 • samenwerkinge met Aold Daoln en ouderen in de omgeving


Mogelijkheden ...

 • gebruik als schoolplein
 • openlucht voorstellingen bij de molen (Aold Daoln)
 • bewegen voor ouderen
 • activiteiten bibliotheek
 • informatiepaneel bij de molen
 • terras voor bezoekers/toeristen bij de museummolen
 • energie: wind, generator, oplaadpunt
 • hergebruik water
 • georganiseerde sportactiviteiten van en buiten school
 • ruimte voor molenaar

Brede achterban ...

 • ouderraad BWB
 • Stichting Aold Daoln
 • Onderwijsstichting Arcade
 • St. Volksvermaken en Oranjecomité Dalen
 • Dorpsbelangen Dalen
 • Ondernemers Vereniging Dalen
 • St. Dalen Promotie
 • Selkersgoorn
 • BSO Kinderwereld
 • Bibliotheek