Jaarverslag 2023

In 2023 hebben vier vergaderingen plaatsgevonden. Penningmeester Frans Engelage moest wegens ziekte stoppen en de vacature werd opgevuld door Milou Rikkerink. Als pr-dame is Femmy Grooten aangetrokken als ondersteuning van het bestuur. Tevens is Dorpsbelangen Dalen een keer aangeschoven om tips te geven.

De volgende zaken zijn gerealiseerd in 2023:
Van ‘Ronde Tafel Coevorden’ ontvingen we 2 Japanse sierkersen. En middels adoptie kregen we diverse planten voor in de tractorbanden. De eiken schaaldelen welke wij in opslag hadden zijn verkocht en de statiegeld-actie van de PLUS leverde € 1004 op.
Na toestelinspectie is het buitelrek door een sponsor verdiept geplaats i.v.m. de veiligheid. Hierdoor zijn we weer gecertificeerd.Verder is een nieuwe zelfgemaakte eikenbank geplaatst bij de ingang van het plein, een nieuw klimparcours geplaatst en is een nieuwe tafeltennistafel aangeschaft i.c.m. afscheidscadeau groep 8.
De groenploeg is uitgebreid met 14 nieuwe ouders naar 42. Ze maken in groepen 5 x per jaar het plein schoon.
En daarnaast zijn ook de natuurheuvel, de bijenheuvel en de afgebroken muurtjes hersteld.

 

8 januari 2022

Vorming "Groenploeg Doeplein" is een feit.

Zaterdag 8 januari was de eerste werkbijeenkomst van de nieuw gevormde Groenploeg. De Groenploeg bestaat bij het begin uit bijna 40 vrijwilligers.

De coördinatie van de Groenploeg is in handen van:

  • Christian Wolbers
  • Laura Smits
  • Mariella Kruitbosch

Ook meedoen? Geef je op!

Email: doepleindaoln@gmail.com

Houtsnippers voor de borders

Mooi toch!

Een egeltje in winterslaap. Snel weer lekker toegedekt!

Kortom: Hard gewerkt. Een topploeg!



4 september 2021

Insectenhotel bij de natuurheuvel klaar

Ook insecten hebben nu een unit op het Doeplein!

Zaterdag 4 september werd er weer druk gewerkt op het Doeplein. Het hotel voor de insecten werd opgeleverd. Mariella kreeg hierbij deskundige hulp van enkele enthousiaste kinderen uit ons dorp. Het is een mooi project geworden met dit "broertje" van het insectenhotel in de Daoler Tuun.

Meehelpen op het Doeplein?

Regelmatig hebben we op het Doeplein onderhoudswerkzaamheden. Wilt u graag meehelpen? Dat kan!

Geef het even hieronder door en we houden u op de hoogte van de dagen waarop de werkzaamheden plaats gaan vinden.

hwilting@bwbschool.nl



Verslag opleveringsborrel 1 november 2019


Afgelopen vrijdag werd het DoePlein opgeleverd! In het bijzijn van een groot aantal vrijwilligers en bedrijven die hebben meegeholpen, werd er in de museummolen Jan Pol geproost op de succesvolle afronding van dit gigantische project.

Woorden van dank

Henk Wilting, voorzitter van de Stichting DoePlein Daol’n, greep de gelegenheid aan om iedereen die zijn steentje aan het plein heeft bijgedragen, daar heel hartelijk voor te bedanken. Dat waren heel wat mensen: bedrijven die geholpen hebben, vrijwilligers, sponsoren, adviseurs en alle andere partijen die hebben bijgedragen.

Na Henk Wilting nam wethouder Jan Zwiers het woord. Hij liet duidelijk merken trots te zijn: op het plein, op Dalen, op het doorzettingsvermogen van alle werkgroepleden en vrijwilligers. De totstandkoming van het DoePlein is een lang traject geweest en heeft een aantal hobbels gekend, maar “in Dalen weet je áltijd dat het goed komt”, aldus Zwiers.

Lang traject

Een lang traject was het inderdaad wel. De plannen voor een nieuw schoolplein lagen er al in 2010, en toen werd ook een eerste sponsorloop gehouden. In 2017 startte het Leadertraject. Met de Leadersubsidies konden de plannen voor het DoePlein naar een veel hoger level worden getild. Het traject liep hier en daar vertraging op, waardoor het plein uiteindelijk nu pas af is. Maar het is af! De klus is geklaard! En er wordt inmiddels als een dolle op het plein gespeeld door de Daler jeugd. Het is er iedere dag een drukte van belang.

De toekomst van het DoePlein Daol’n

De officiële opening van het plein staat gepland in het voorjaar van 2020. Nu is het tijd om te zorgen dat het DoePlein een mooie, verzorgde toekomst tegemoet gaat. Het plein zal nog verder uitgewerkt en verfraaid worden, er wordt een onderhoudsplan gemaakt en er zal een onderhoudsploeg worden samengesteld. En we hopen natuurlijk dat iedereen in Dalen trots en zuinig is op het mooie plein, en meehelpt het netjes, heel en gezellig te houden.

Penningmeester gezocht!

Een speciaal bedankje was er aan het adres van Martine van Dijk, die als penningmeester een enorme klus heeft gehad aan de afhandeling van de Leadersubsidies. Zonder haar was het niet gelukt!

Nu het plein is opgeleverd en het laatste restant van de subsidie is aangevraagd, heeft Martine aangegeven te gaan stoppen. De Stichting Doeplein Daol’n is dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Vind jij het leuk om bij ons mooie DoePlein betrokken te zijn? Om te zorgen dat het plein nóg verder verfraaid wordt en dat het goed wordt onderhouden? Meld je dan aan via hwilting@bwbschool.nl.




4 april 2019

Er wordt weer flink gewerkt aan het Doeplein! Momenteel zijn we druk met fase 3. Op de foto's kunt u zien hoe Hoveniersbedrijf Boorsma hard aan het werk is om Aold Daol'n en de bibliotheek te verbinden met het Doeplein. Steeds een stapje verder!






8 november 2018

Wat is het Doeplein nu precies? En hoe gaat het eruit zien? In dit filmpje van Leader Zuidoost-Drenthe wordt dit mooi uitgelegd. Het werd gefilmd op de dag dat het basketbalveld werd opgeleverd, onderdeel van fase 2. Daar wordt inmiddels al heel druk gebruik van gemaakt door de kinderen van de BWB school!

youtu.be/dAGyH5AFkdw

31 mei 2018

Goed nieuws over het Doeplein! Het aanbestedingstraject voor het sportgedeelte van het Doeplein is afgerond. Dat was achter de schermen een hoop werk. We vinden het dan ook fijn dat er op korte termijn ook in de praktijk weer zichtbare stappen worden gemaakt!

Komende week zal er met de uitvoerder een planning worden gemaakt. We streven ernaar om deze fase nog voor de zomervakantie af te ronden. Hopelijk lukt dat! Na de zomervakantie is de derde fase aan de beurt: de natuur-/speelplek.


20 oktober 2017

Doeplein Daol'n kreeg vandaag een prachtige gift van Stichting Ons Dalen: een cheque van € 10.000! Ons Dalen ondersteunt initiatieven op het gebied van sportieve, culturele en welzijnsactiviteiten in de voormalige gemeente Dalen.

Het bedrag vormt een welkome aanvulling op de eerder ontvangen bedragen voor de realisatie van het plein, waaronder Europese subsidie en bijdragen van onder andere Bouwbedrijf Scholten, de ouderraad van de BWB-school en onderwijsstichting Arcade. Ook werden er diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen, waaronder een sponsorloop en een rommelmarkt.


29 juni 2017

Het bouwbord staat er. We zijn druk bezig met de verdere planning van het Doeplein.

24 april 2017

Op 17 april 2017 zijn we met hulp van vrijwilligers begonnen met het uitbreken van de bestrating t.b.v. de realisatie van zone 3, 'de kleuterzone'. Vanaf 24 april is er begonnen met de realisatie van deze zone en dat vordert gestaag. Kijk ook eens op onze facebookpagina voor updates en foto's.